Genieten tussen huis en tuin! Genieten tussen huis en tuin!
Onderdak Buytenshuys Bekijk hier meerdere mogelijkheden
Het hele jaar door zitcomfort! Bekijk hier meerdere mogelijkheden
Genieten tussen huis en tuin! Bekijk hier meerdere mogelijkheden

Wetgeving koop op afstand

Wet kopen op afstand:

Deze wet beschermt consumenten tegen de risico´s bij het sluiten van een (koop)overeenkomst op afstand zoals via het internet (maar ook telefoon, fax en post vallen binnen deze wet). Daarvoor wordt een webwinkelier een aantal verplichtingen opgelegd.

Informatieplicht webwinkelier
Een belangrijk aspect uit de wet is de informatieplicht voor de verkoper. Deze is verplicht in ieder geval de volgende zaken vooraf aan de consument te vermelden:

 • zijn identiteit en adresgegevens
 • de belangrijkste kenmerken van het product
 • de prijs, inclusief alle belastingen zoals BTW die van toepassing kunnen zijn
 • de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst
 • de eventuele leveringskosten
 • de termijn waarbinnen het aanbod (product) kan worden aanvaard
 • eventueel de minimale duur van de overeenkomst, bijvoorbeeld bij een abonnement
 • de minimumduur van de overeenkomst wanneer het gaat om duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering
 • het herroepingsrecht van de consument
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken
 • het bezoekadres van de vestiging waar de consument met zijn klachten terecht kan
 • de voorwaarden voor de ontbinding van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur heeft van meer dan een jaar

De consument moet daarnaast een schriftelijke bevestiging krijgen dat de totstandkoming van de overeenkomst bekrachtigd. De hierbij geldende regel is dat de consument deze bevestiging 'duurzaam' ontvangt. Dat betekent dat het bericht opgeslagen en bewaard kan worden, bijvoorbeeld op harde schijf of opslagmedium. Een bevestigings e-mail volstaat.

Rechten van de consument
De consument heeft het recht om binnen veertien werkdagen na ontvangst van het product de koopovereenkomst te laten ontbinden. Dit mag zonder opgaaf van reden. De webwinkelier mag hiervoor geen kosten in rekening te brengen, behalve de kosten voor het verzenden en het terughalen van de producten. Als de consument de koopprijs al heeft betaald, dan moet de web winkelier deze binnen veertien dagen na de annulering terugbetalen.

Wanneer er niet is voldaan aan bovengenoemde informatieplicht, dan is er sprake van een opzegtermijn van drie maanden. Als de webwinkelier vervolgens alsnog voldoet aan de informatieplicht, dan geldt, vanaf het moment dat dit kenbaar is gemaakt aan de consument, weer de gebruikelijke opzegtermijn van veertien dagen.

Op afstand afnemen van diensten
Naast de koop van producten op afstand, is het mogelijk om diensten op afstand af te nemen. In deze gevallen geldt dezelfde informatieplicht voor de verkoper en hetzelfde annuleringrecht voor de koper. De annuleringstermijn gaat hierbij in op de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Niet gelden van de veertien dagen bedenktijd van de consument
Voor bepaalde goederen en diensten geld het herroepingsrecht niet. Het gaat hierbij om:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop u geen invloed heeft
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
 • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.

Consumenten mogen producten terugsturen ook nadat ze de verpakking hebben geopend. Bijvoorbeeld om te controleren of een digitale camera goed werkt of om kleding te passen. Webshops mogen wel waardevermindering in rekening brengen als artikelen blijkbaar zijn gebruikt of beschadigd.

Uitzonderingen
De regels in de wet Verkoop op Afstand gelden niet voor financiële diensten. Daar zijn aparte regels voor in de maak. De regels gelden ook niet voor de bouw en verkoop van onroerend goed, distributieautomaten en geautomatiseerde handelsruimten (bijvoorbeeld automatieken), de verkoop bij opbod (bijvoorbeeld internet-veilingen) en overeenkomsten met een telefoonmaatschappij inzake het bellen met een openbare telefoon.

Daarnaast geniet alleen de consument bescherming, bedrijven, of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf, kunnen geen rechten ontlenen aan deze wet.

Meer informatie
Voor meer informatie over koop op afstand kunt u terecht bij ConsuWijzer. ConsuWijzer is het overheidsloket voor consumenten.

Let op: 
Als producten speciaal voor u besteld worden en/of speciaal voor u op maat gemaakt worden, geldt het herroepingsrecht niet. U krijgt dus voor uw bestelling geen bedenktijd van 14 werkdagen en kunt deze niet herroepen. Nadat u het bestelformulier op deze site heeft ingevuld, ontvangt u binnen 2 werkdagen een schriftelijke orderbevestiging. Zodra deze, voorzien van uw handtekening, in het bezit is van Buytenshuys B.V. kan uw bestelling niet meer worden geannuleerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Buytenshuys B.V. 

Buytenshuys B.V.

Offerte aanvraag

 • Zoek de terrasoverkapping
  van uw voorkeur
 • Bel ons voor advies
 • Profiteer van uw
  scherpe offerte
+31 (0)85 - 760 70 90

Enkele voordelen van Terrasoverkapping

 • Complete
  terrasoverkapping
 • Maatwerk is
  onze specialiteit
 • Snelle levering
  mogelijk
 • Profiteer van een
  scherpe aanbieding